Publicom Programmet

Få kunnskap, bli inspirert og knytt nye kontakter!

Publicomprogrammet fungerer som en abonnementsordning hvor din bedrift betaler en sum for å delta på alle foredragene. På den måten kan du, din kollega eller en kunde delta på de forskjellige arrangementene, alt etter interesse.

Arrangementet starter kl 12 med servering av deilig lunsj og mingling og avsluttes med foredrag som begynner kl 13 og varer i en time.

Ta kontakt for mer informasjon om publicomprogrammet.